Lê Nga

Tư Vấn Viên
Kinh nghiệm
Tư vấn viên
Ngày gia nhập
28/03/2018

0 / 0 tổng số đánh giá
  • Có 1 cuộc gọi
  • Có 0 lượt đánh giá
  • Có 0 nhận xét

DỊCH VỤ TƯ VẤN:

  • Tư Vấn Luật Thừa Kế
  • Tư Vấn Luật Lao Động
  • Tư Vấn Tranh Chấp Đất Đai
  • Tư Vấn Tranh Chấp Hợp Đồng
  • Tư Vấn Luật Hôn Nhân Gia Đình
  • Tư Vấn Khiếu Nại - Tố Cáo
  • Tư Vấn Luật Hình Sự

Giới thiệu năng lực

GIỚI THIỆU
I. TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN
1. Cử nhân Luật Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh; Khoa Luật quốc tế.
2. Chứng chỉ đào tạo nghề Luật sư của Học Viện Tư Pháp
3. Thẻ Luật Sư
II. KINH NGHIỆM LÀM VIỆC
1. Từ ngày 01/10/2011 đến 01/6/2015: Tòa án nhân dân huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận.
Vị trí: Thư ký dân sự.

DỊCH VỤ TƯ VẤN
- Tranh chấp đất đai
- Tranh chấp hợp đồng
- Tư vấn khiến nại tố cáo
- Tư vấn luật hình sự
- Tư vấn luật lao động
- Tư vấn hôn nhân & gia đình

Công việc chính:
- Hỗ trợ thẩm phán trong quá trình giải quyết các vụ án: Hôn nhân gia đình, dân sự, kinh tế, lao động, hành chính và việc dân sự.
- Thực hiện toàn bộ công tác tiếp nhận Đơn khởi kiện và tư vấn pháp luật tố tụng cho đương sự trong quá trình nhận đơn.
- Kiểm tra đánh giá hồ sơ đã giải quyết xong để giao cho Phòng Giám đốc kiểm tra Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận.
2. Từ ngày 23/6/2015 đến Nay: Văn phòng luật sư Hồ Nam.
Vị trí: thư ký luật sư và Luật sư
Công việc chính:
-  Đại diện, bảo vệ quyền lợi khách hàng tham gia các vụ án dân sự, hành chính, thương mại, lao động để bảo vệ quyền và lợi ích cho khách hàng;
-  Tư vấn pháp luật về kinh doanh thương mại, lao động, hành chính, dân sự, hình sự;
-   ham gia thuyết phục, giải quyết những vụ việc ngoài tố tụng cho khách hàng là pháp nhân;
-  Tư vấn soạn thảo các hợp đồng lao động, kinh tế, dân sự…  
-  Thực hiện việc thu hồi nợ cho các công ty tài chính ký hợp đồng hợp tác với văn phòng.
-  Thực hiện các công việc ngoài tố tụng theo ủy quyền: Làm hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tài sản trên đất, đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp, đăng ký nhãn hiệu hàng hóa….